Stručne: nové číslo zborníka Monumentorum tutela

Len pred niekoľkými dňami vyšlo očakávané číslo zborníka Pamiatkového úradu SR Monumentorum tutela s poradovým číslom 22. Na takmer 500 stranách tu nájdeme články zamerané predovšetkým na predrománske a románske kostolíky, keďže celý obsah tvoria príspevky zo seminára Výskum a obnova ranostredovekej sakrálnej architektúry (november 2009).

Odborníci tu predstavujú najnovšie výsledky výskumu a obnovy takých stavieb ako sú napríklad Kopčany, Kostoľany pod Tribečom, Spišská Kapitula, Klátová Nová Ves - Sádok, Pominovce či Šindliar. Niekoľko príspevkov českých pamiatkarov sa venuje aj stavbám na území ČR.

esteban

Rubrika: Aktuality