Stručne: nová kniha o stredovekých freskách Gemera a Malohontu

Profily 11 kostolíkov i celkové zhodnotenie súboru stredovekých fresiek v Gemeri a Malohonte spolu s množstvom fotografií prináša nová publikácia Gotický Gemer a Malohont. Italianizmy v stredovekej nástennej maľbe. Jej autormi sú pamiatkari a historici V. Plekanec, T. Haviar, E. Kušnierová a M. Skalská a vyšla v slovensko-anglickej verzii vo Vydavateľstve Matice Slovenskej.

Autori v knihe na 160 stranách predstavujú známe stavby v Štítniku, Ochtinej, Rákoši, Rybníku, Šiveticiach, Koceľovciach, Chyžnom, Kyjaticiach, Kraskove, Rimavskom Brezove a Rimavskej Bani. Okrem bohatej fotografickej dokumentácie tu nájdeme aj 3D modely s vyznačeným umiestnením fresiek.

Rubrika: Aktuality