Stručne: Obnova fasád kostolíka v Brzotíne

V týchto dňoch sa realizuje obnova fasád románsko-gotického kostolíka v Brzotíne pri Rožňave. Vďaka dotácii z Ministerstva kultúry SR bolo rekonštruované gotické okno na východnej strane presbytéria, ktorého hornú časť odkryli pri prieskume pred niekoľkými rokmi.

V rámci tejto obnovy budú upravené aj južné fasády presbytéria a tehlovej románskej lode, kde boli objavené zamurované štrbinové okná.

esteban

Rubrika: Aktuality