Stručne: románsky kostol v Šaštíne-Strážach

Mesto Šaštín-Stráže so svojou barokovou bazilikou získalo nedávno ďalšiu významnú pamätihodnosť a hneď románsku. V roku 2008 pri obnove fasád kostola sv. Alžbety v časti Stráže objavili románske okno na východnej stene svätyne a výzdobu z rovnakého obdobia v podobe zuborezu a zosekaného oblúčikového vlysu a lizén. V tomto roku sa tu následne realizoval aj odborný prieskum.

Stavba, ktorú do zoznamu kultúrnych pamiatok zapísali až na základe tohto nálezu, bola doteraz datovaná do obdobia baroka s využitím častí gotického kostolíka. V súčasnosti sa doba vzniku pôvodného kostolíka posúva predbežne do 1. polovice 13. storočia.

Išlo o jednoloďovú bezvežovú stavbu s kvadratickým presbytériom, ktorá sa zachovala prakticky celá dodnes. Fasády tohto kostolíka boli pôvodne členené slepými arkádami obdobnými ako v Čiernom Brode - Hedi. V neskoršom období boli takmer na celej ploche zosekané. Prieskum priniesol okrem iného aj objavy zamurovaných románskych okien na južnej strane lode a ústupkového portálu.

O objave informovala Michaela Kalinová z Pamiatkového ústavu SR počas pracovného seminára Výskum a obnova ranostredovekej sakrálnej architektúry (Bratislava, 11. - 12. november 2009).

esteban

Rubrika: Aktuality