Gerlachov

Ešte po druhej svetovej vojne stál v dedinke Gerlachov neďaleko Popradu neveľký ranogotický kostolík (Povýšenia) sv. Kríža, pôvodne sv. Martina. Kvôli narušenej statike ho zbúrali a dodnes sa z neho zachovala iba veža.

Kostolík postavili v druhej polovici 13. storočia ako jednoloďovú stavbu s kvadratickým presbytériom a predstavanou západnou vežou. Podľa kanonickej vizitácie z roku 1700 ho mali postaviť templári z kláštora v neďalekej Štôle. Na rozdiel od väčšiny spišských chrámov nebol v neskoršom období zaklenutý a až do svojho zániku mal v lodi rovný drevený strop.

Počas reformácie prešiel do rúk evanjelikom, ktorí ho využívali až do roku 1710, kedy im ho odobrali. V prvej tretine 20. storočia bola stavba už v zlom stave, doskový strop úplne prehnitý.

Po druhej svetovej vojne sa rozhodlo o zbúraní stavby, napokon sa z nej podarilo zachovať aspoň vežu so západnou stenou lode, ktoré boli pred niekoľkými rokmi obnovené. Vo veži visí zvon z roku 1525.

V posledných rokoch sa tu realizoval georadarový prieskum (spoločnosť Terra), ktorý zachytil priebeh obvodového muriva zbúranej lode a presbytéria, ako aj obranného múru.

GPS: 49.097686142, 20.207623243

Zdroje:
- Špirko, J.: Dejiny a umenie očami historika. Lúč, Bratislava 2001.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 1399 al. 5E89).
- www.obecgerlachov.sk

esteban

Poloha
Poloha objektu na mape
Zobraziť podrobnú mapu