Stručne: Kostolík v Sádku bez lešenia

10. september 2009
Obnova exteriéru románskeho kostolíka v Klátovej Novej Vsi - Sádku sa skončila v polovici augusta a návštevníci si opäť môžu vychutnať pohľad na túto zaujímavú stavbu bez lešenia a s novými fasádami.

Oprava čaká ešte helmicu veže a šindľovú strechu, následne sa začne so záchranou len nedávno objavených stredovekých fresiek, ktoré v prípade presbytéria môžu pochádzať ešte z prelomu 13.a 14. storočia. Súčasne sa ráta aj s archeologickým výskumom v interiéri kostola.

Kostolík, zasvätený Panne Márii, postavili v dominantnej polohe na kopci najneskôr začiatkom 12. storočia a v období stredoveku troma románskymi a troma gotickými stavebnými etapami. Obnove stavby sa venuje občianske združenie Slovacia Incognita.

esteban  

Rubrika: Aktuality