Apsida.sk má prvé narodeniny!

Milí návštevníci Apsida.sk

Je nám potešením konštatovať, že naša stránka sa v plnom zdraví dožila svojich prvých narodenín. Po približne dvojročných prípravách bola spustená jej testovacia prevádzka presne 19. júla 2008.

Za uplynulý rok sa nám podarilo predstaviť na Apsida.sk spolu 86 kostolíkov, zachovaných i stratených. Ďalšie už čakajú v našom archíve na spracovanie. Spomedzi nich by sa mali v krátko čase na našej stránke objaviť románska rotunda v Jalšovom či ranogotický kostolík v Sliači-Hájnikoch. Ešte v tomto roku plánujeme zaplniť jedno veľké biele miesto na našej mapke výletom na Východoslovenskú nížinu, kde sa zachovalo viacero pekných tehlových kostolíkov z románskeho obdobia.

Ďakujeme všetkým priaznivcom Apsida.sk aj za povzbudivé maily i doplňujúce informácie, ktoré pomohli vylepšiť jej obsah. Viacerí z vás nám zaslali zaujímavé tipy na ďalšie lokality ale aj odborné podklady, bez ktorých by sa nám písali profily niektorých kostolíkov len veľmi ťažko (naša vďaka smeruje v tomto smere najmä do Partizánskeho:).

Dúfame, že s nami zostanete aj naďalej.

Niekoľko štatistík:
- počet návštev - 17 780 z 51 krajín sveta,
- počet zobrazení - cca 103 000,
- priemerný čas na stránke - 5:17 min.

Najnavštevovanejšie kostolíky:
- Dražovce - 2 021 zobrazení,
- Kopčany - 1 759 zobrazení,
- Chrasť nad Hornádom - 1 735 zobrazení.

Redakcia Apsida.sk alias alexie a esteban

Rubrika: Aktuality