Nitra-Párovce

Patrocínium: sv. Štefana kráľa

Vznik: cca 10. - 12. storočie

Poloha: v meste uprostred bytovej zástavby

Stručný popis: jednoloďový ranorománsky kostolík s polkruhovo zakončenou apsidou a predstavanou vežou

História
Prvý kostolík postavili na tomto mieste pravdepodobne už v 10. storočí. Išlo o kamennú stavbu, ktorá bola však zničená a zachovali sa z nej už len základy. Bol to jednoloďový kostolík s podkovovitou apsidou.
Na jej základoch však bol niekedy v 12. storočí postavený nový kostol, rešpektujúci do veľkej miery pôvodný pôdorys. Mala podobu neveľkej jednoloďovej stavby s už polkruhovou apsidou a emporou na západnej strane lode. Nad emporou bola vstavaná vežička. Kostolík tak bol podobný stavbám v neďalekých Dražovciach a Kolíňanoch.  Neskôr (v 13. alebo 14. storočí) pristavali k apside a lodi zo severnej strany sakristiu lichobežníkového tvaru.
V roku 1271 pri vpáde českého kráľa Přemysla Otakara II. bol kostolík vypálený. Škody utrpel aj v 15. storočí od husitov a neskôr aj pri vojenských akciách Turkov. Tí ho v roku 1703 takmer úplne zničili.
Obnovy sa dočkal o pár rokov neskôr, kedy boli dostavané obvodové múry lode i apsidy, zaklenutá loď i apsida a pred západný vstup pribudla prístavba neprevyšujúca západný štít lode, ktorý bol upravený v barokovom štýle. V interiéri nahradila kamennú emporu drevená tribúna. Pravdepodobne koncom 18. storočí postavili miesto stredovekej sakristie novú, už obdĺžnikového pôdorysu.
Posledné výraznejšie stavebnú úpravy sa uskutočnili v roku 1907, kedy bola západná prístavba nadstavaná do dnešnej podoby veže. Súčasne bola aj zbúraná sakristia a postavená nová tribúna.
Po 2. svetovej vojne kostolík chátral, dočkal sa len opravy strechy v roku 1950. Narušenie statiky veže a časti muriva si vyžiadalo začiatkom 60. rokoch minulého storočia celkovú obnovu. Tej predchádzal archeologický a reštaurátorský výskum, ktorý odhalil viacero stavebných fáz kostola a odkryl aj priľahlý cintorín. V roku 1964 bola stavba omietnutá a po skončení výskumov o tri roky neskôr 1967 pamiatkovo upravená. V posledných rokoch sa začala postupná obnova stavby.

Zaujímavosti
- Vedúci výskumu v 60. rokoch minulého storočia Ivan Chalupecký zaradil prvý kostolík v Párovciach na základe použitej stavebnej technológie blízkej veľkomoravskému staviteľstvu už do 10. storočia. Najstaršie hroby na priľahlom cintoríne však datujú odborníci až na začiatok 12. storočia.
- Pri výstavbe sídliska v tesnej blízkosti kostolíka naviezli k jeho severnej strane zeminu, ktorá v prípade apsidy siaha až do výšky 1,5 metra od pôvodnej úrovne terénu. Okrem skreslenia celkových proporcií stavby to spôsobuje stále problémy s vlhnutím stien.
- Z ranorománskeho kostolíka sa zachovali obvodové múry lode a apsidy, víťazný oblúk i štrbinové okno na východnej strane apsidy, do ktorého bol sekundárne vložené menšie okno, zhotovené z jedného kusa kameňa.
- Na víťaznom oblúku sa zachovali zvyšky románskych fresiek, dnes už ťažko identifikovateľné. Okrem nejasných figurálnych výjavov je to aj iluzívna maľba tehlového muriva.
- Kostolík si ako predlohu vzal POFIS pri tvorbe známky k 25. výročiu Slovenskej cirkevnej provincie spolu s ďalším stredovekým kostolíkom v Dražovciach. Je znázornený na pripojenom kupóne.
- Virtuálna prehliadka kostolíka na www.virtualtravel.sk.

Súčasný stav
Kostolík patrí Rímskokatolíckej cirkvi, v roku 1992 ho na 99 rokov získala do prenájmu Gréckokatolícka cirkev. V posledných rokoch bol vymaľovaný, dostal nové okná a uskutočnila sa oprava strechy. V roku 2007 bol vypracovaný projekt celkovej obnovy kostolíka a jeho okolia, ktorý ráta s odstránením navezenej zeminy pri kostolíku a vybudovaním fontány. Navštívili sme ho v októbri 2007, septembri 2008, auguste 2009, v máji a júni 2012.

Bohoslužby: v nedeľu o 10.00 hod.

Praktické informácie
Kostolík stojí neďaleko centra Nitry na Párovskej ulici. Je voľne prístupný. Vzhľadom na okolitú zástavbu a stromy sa fotografuje najlepšie z juhu a juhovýchodu z druhej strany cesty.
GPS: 48.312058645, 18.081932366

Literatúra:
- Dvořáková, V. – Krása, J. - Stejskal, K.: Středověká nástěnná malba na Slovensku. Odeon/Tatran, Praha/Bratislava, 1978.
- Mencl, V.: Stredoveká architektúra na Slovensku. Československá grafická únie, Praha – Prešov 1937.
- Dvořák, P.: Stopy dávnej minulosti 4. Slovensko v Uhorskom kráľovstve. Vydavateľstvo Rak Budmerice 2005.
- Szénassy, A.: Lexikon románskych kostolov na Slovensku. 1. zväzok, kraj Nitra, Vydavateľstvo KT, Komárno, 2005.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 5U24).

Web:
- www.grkat.nfo.sk
- www.arslexicon.sk/greckokatolicky-farsky-chram-sv-stefana
- http://nitra.sme.sk

esteban

Poloha
Poloha objektu na mape
Zobraziť podrobnú mapu