Bratislava-Rusovce

V areáli parku neogotického kaštieľa v Rusovciach stojí kostol sv. Víta (Modesta a Krescencie) ako pripomienka už zaniknutého románskeho kostolíka, ktorý stál podľa všetkého niekde v jeho okolí.

Dodnes zachovaná stavba, aj keď jej vzhľad evokuje románsky pôvod, bola postavená až v roku 1613, ako o tom hovorí text kamennej tabule, osadenej nad juhozápadným portálom. Ide teda o jeden z mála renesančných kostolov u nás. O jeho datovaní kostolíka sa viedli diskusie aj v odbornej literatúre. Nejasnosti o pôvode stavby vyriešil až nedávny podrobnejší výskum.

Pôvodný románsky kostolík v Rusovciach mohli postaviť niekedy v 13. storočí (prvá písomná zmienka o obci je z roku 1208). Naisto už stál v 15 storočí, keď sa v roku 1447 spomína rusovecký farár). Kostolík postavili podľa všetkého aj s využitím stavebného materiálu so zaniknutých rímskych stavieb

V 16. storočí už bola táto stavba pravdepodobne natoľko schátraná, že sa veriaci rozhodli postaviť nový kostol, aj s využitím viacerých častí jeho románskeho predchodcu. Pôvodné nárožné kvádre boli využité na rovnaký účel. Na niektorých sa dokonca našli stopy po originálnej omietke a maľbe i rytá výzdoba. Aj v tomto prípade pri stavbe využili kamene z rímskych stavieb, jeden z nich, aj s nápisom, je odkrytý v dolnej časti juhozápadného piliera veže.

Románsky pôvod majú zrejme taktiež stĺpiky v združených oknách veže (bifóriách) s typickými bobuľovými hlavicami. Podľa detailov ich odborníci datujú do druhej polovice 13. storočia. Stĺpik v čelnom, severozápadnom okne (v roku cca 2010 značne poškodený, možno bleskom) sa však líši od stĺpikov v bočných oknách, čo by mohlo svedčiť o využití týchto prvkov z dvoch rôznych stavieb. O podobe románskeho kostolíka v Rusovciach nevieme nič, viac svetla by mohol priniesť len archeologický výskum.

Pohnuté osudy však mal aj jeho nástupca. V baroku k nemu pristavali sakristiu, ktorú neskôr zasa zbúrali, menili podobu jeho okien, niekedy v polovici 19. storočia zaklenuli loď murovanou klenbou. V 50. rokoch minulého storočia bol kostol násilne vyprataný a neskôr využívaný ako sklad kníh.

V roku 1988 sa stal terčom útoku vandalov, následne aktivisti začali s jeho svojpomocnou opravou, ktorá však nebola dokončená. Pred niekoľkými rokmi sa rekonštrukcie ujalo občianske združenie Vitus, ktorému sa podarilo v priebehu rokov 2006 – 2007 opraviť strechu a vežu kostolíka a následne aj fasády lode a presbytéria.

GPS: 48.049586738, 17.151575983

Zdroje:
- Botek, A.: Architektonicko-historický výskum Kostola sv. Víta v Bratislave-Rusovciach. In: Monumentorum Tutela č. 17, Pamiatkový úrad SR, 2006, str. 37 – 54.
- www.bratislava-rusovce.sk

esteban

Ďalšie články o Rusovciach: Z nášho itinerára

Poloha
Poloha objektu na mape
Zobraziť podrobnú mapu