Výskum ranogotického kostola v Liptovskom Jáne priniesol zaujímavé objavy

Od februára 2020 sa v Liptovskom Jáne realizuje obnova a reštaurovanie tamojšieho Kostola sv. Jána Krstiteľa z 13. storočia. Už doteraz realizované práce priniesli veľmi zaujímavé objavy.

Po odstránení novších omietok v interiéri lode boli odkryté stredoveké nástenné maľby, vrátane zvyškov monumentálnej fresky súboja sv. Juraja s drakom, ktorá je zrejme najväčšou na našom území s dĺžkou takmer 7 metrov.

Odkrytý bol aj tympanón ešte románskeho portálu na severnej strane lode, ktorý bol navyše zdobený maľbou Panny Márie s malým Ježiškom. Podobný motív sa zachoval aj na tympanóne kostola v nie tak vzdialených Smrečanoch.

V zámurovkách bolo okrem kamenných článkov kružieb okien objavené aj takmer kompletné neskorogotické pastofórium s trojuholníkovým štítom a reliéfom ľudskej tváre.

Na klenbe gotického presbytéria sa skrývala dobre zachovaná maliarska výzdoba z polovice 17. storočia v renesančnom štýle.

Obnova sa má ukončiť do decembra 2021 a už doteraz odkryté objavy naznačujú, že kostol získa veľa zo svojej pôvodnej stredovekej a renesančnej podoby.

Práce s finančnou podporou od Ministerstva kultúry SR realizuje spoločnosť Pamarch a reštaurátorské práce má na starosti RestauArt s. r. o., pričom zodpovednými reštaurátormi sú Michal Pleidel a Tomáš Kružlík.

Prezentácia doterajších objavov a postupu prác sa bude konať v nedeľu 5. júla so začiatkom o 16.00 h.

esteban

Za informácie a fotky ďakujeme reštaurátorovi Michalovi Pleidelovi.

Rubrika: Aktuality