Archeologický výskum potvrdil románsku rotundu v Kostoľanoch nad Hornádom

Najneskôr v druhej polovici 12. storočia postavili v dominantnej polohe v obci Kostoľany nad Hornádom románsku rotundu. Jej existenciu pri pôvodne stredovekom Kostole sv. Štefana potvrdil v týchto dňoch archeologický výskum, ktorý viedol archeológ Peter Šimčík zo spoločnosti Triglav.

Existenciu staršej murovanej stavby preukázali už prieskum a sondy v rokoch 2015 a 2017. Vtedy bolo objavené murivo datované orientačne do 13. - 14. storočia.

Tohtoročný výskum odkryl základové murivo rotundy, ako aj viacero stredovekých hrobov z 15. storočia, ktoré rešpektujú jej pôdorys. Medzi nálezmi sa nachádza i prsteň datovaný do 12. storočia a mince z 15. storočia. V neskoršom období bola k rotunde pristavaná nová loď a stavba sa funkčne zmenila na kostnicu.

Stredoveké osídlenie na mieste dnešnej obce vzniklo zrejme niekedy v polovici 13. storočia na území staršej obce Sokoľ patriacej do panstva rovnomenného hradu. Tunajšia farnosť sa spomína už v súpise pápežských desiatkov z rokov 1332 - 37 pod názvom Alzokole/Alzokolc vo význame Nižný Sokoľ.

Z tohto zápisu vyplýva, že v tej dobe tu už musel stáť pôvodný kostol nesúci tiež patrocínium sv. Štefana. Na základe neho získala obec aj svoje najstaršie pomenovanie, zachytené v roku 1423 – Zentestwan (Svätý Štefan).

Význam objavu tejto rotundy je o to väčší, že v tento typ stavby je v našich najvýchodnejších regiónoch Abov, Zemplín a Šariš pomerne vzácny. V súčasnosti poznáme tento typ stavby len z lokality kláštora v Krásnej nad Hornádom a Michaloviec, pričom jediná zachovaná rotunda by mala stáť v obci Kurima (okr. Bardejov). Pri nej však nie sú všetci odborníci jednotní v názore na jej románsky pôvod.

Obec plánuje v budúcnosti prezentovať základy rotundy a umiestniť k nim informačnú tabuľu.

Zdroje
- https://www.teraz.sk/regiony/kostolany-nad-hornadom-archeologicky/468200...
- http://apsida.sk/c/1373/dosial-neznama-romanska-rotunda-na-obzore

esteban

Rubrika: Aktuality