Tradičná púť k veľkomoravskej Rotunde sv. Juraja tento rok nebude

Už tradičná púť pri príležitosti sviatku sv. Juraja k veľkomoravskej rotunde nad obcou Nitrianska Blatnica sa tento rok konať nebude. Podujatie, ktoré sa malo konať v nedeľu 26. apríla 2020, obec kvôli pandémii zrušila.

Urobila tak na základe Uznesenia vlády SR č.207 zo 6. apríla 2020 knávrhu na rozšírenie opatrení núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu.

Zdroj: https://www.nitrianskablatnica.sk/

esteban

Rubrika: Aktuality