Nová iniciatíva na záchranu pamiatok

Prioritná os eurofondov zameraná na obnovu pamiatok, vznik fondu pre obnovu pamiatok či zavedenie výhodných hypotekárnych pôžičiek pre majiteľov pamiatok. To sú niektoré z riešení, ktoré v záujme zlepšenia systému pamiatkovej starostlivosti a obnovy pamiatkového fondu prináša iniciatíva Zachráňme pamiatky.

Jej autormi sú bývalý minister kultúry Daniel Krajcer a pamiatkari Branislav Rezník a Pavol Ižvolt. Signatármi iniciatívy sú v tejto chvíli viac ako tri desiatky odborníkov z oblasti pamiatkovej starostlivosti a umenia i mnohí predstavitelia občianskych združení a aktivistov venujúcich sa obnove kultúrnych pamiatok.

Zámerom tvorcov je predstaviť novému vedeniu Ministerstva kultúry SR na čele s ministerkou Natáliou Milanovou, ale aj iným rezortom, verejnému sektoru a neziskovým organizáciam riešenia, ktoré by priniesli okrem iného väčší objem financií na obnovu pamiatok z verejných i súkromných zdrojov, a tiež väčšiu podporu vlastníkom pamiatkovo chránených objektov.

esteban

Rubrika: Aktuality