V Gemeri pribudol ďalší stredoveký kostolík

Medzi gemerské obce s kostolom stredovekého pôvodu sa po novom zaradilo aj Skerešovo (okr. Revúca). Prebiehajúci reštaurátorský prieskum Petra Koreňa a Juraja Gregoreka preukázal, že v hmote súčasnej stavby z roku 1822 je zachované murivo stredovekého kostolíka datované minimálne do 15. storočia.

Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1243. Kostol sv. Martina sa vobci spomína už v súpise pápežských desiatkov z rokov 1332 - 1337. Počas reformácie prešiel do rúk kalvínov a Reformovanej kresťanskej cirkvi slúži aj súčasný chrám.

V kalvínskej vizitácii z rokov 1733 a 1737 sa opisuje ešte stredoveká stavba. Svätyna a sakristia boli zaklenuté, ale skoro v ruinálnom stave. Loď mala rovný strop. V kostole sa nachádzala aj kazateľnica. Drevená zvonica bola položená na kamenných základoch.

V staršej literatúre sa uvádzalo, že v roku 1822 bol na mieste stredovekej stavby postavený nový chrám v neskorobarokovom štýle. Reštaurátorský prieskum ukázal, že pri jeho výstavbe bola využitá západná stena lode staršej stavby.

Zachoval sa juhozápadný operák vyskladaný z opracovaných kamenných blokov s vystúpeným soklom. V interiéri, ako aj na exteriéri západnej steny sú v sondách potvrdené stredoveké omietkové povrchy so stopami po staršej empore. Zvyšná časť kostola je s najväčšou pravdepodobnosťou postavená ako novostavba. Sekundárne použité kamenné články sú viditeľné aj v nižších polohách stien.

Výskum kostola sa realizuje vďaka podpore maďarskej Nadácie Ladislava Telekiho (Teleki László Alapítvány) v rámci plánu Flórisa Rómera, ktorý je financovaný vládou Maďarska.

esteban

Za informácie, fotky a ochotu ďakujeme Mgr. Art. Petrovi Koreňovi.

Rubrika: Aktuality