Výstava k obnove pamiatok s podporou maďarskej vlády do 15. marca 2020

Pod názvom "ČAS STAVAŤ“- obnova kultúrnych pamiatok v Karpatskej kotline otvorili minulý týždeň v Moldave nad Bodvou výstavu prezentujúcu výsledky grantov poskytnutých maďarskou vládou v rámci plánu Flórisa Rómera aj na území Slovenska.

Výstava je inštalovaná v Galérii Kultúrneho centra Údolia Bodvy a Rudohoria na Hlavnej ul. č. 52. Slávnostné otvorenie sa konalo 19. februára 2020 za účasti zástupcov maďarskej Nadácie Ladislava Telekiho (Teleki László Alapítvány). Pre verejnosť bude prístupná do 15. marca 2020.

Návštevník na výstave nájde v slovenskom i maďarskom jazyku uvedené informácie a fotodokumentáciu viacerých projektov obnovy kultúrnych pamiatok, vrátane stredovekých kostolíkov na území Slovenska,  Ukrajiny či Rumunska. Medzi inými sú tam prezentované opravy románských stavieb v Kalinčiakove, Svätušiach a Zemplíne či napríklad aj pôvodne románskej rotundy v Užhorode-Horjanoch.

Zdroj: https://wp.kcubar.sk/2020/02/13/cas-stavat/

esteban

Rubrika: Aktuality