Archeologický výskum nepotvrdil stredoveký pôvod kostola v Obišovciach

Nedávny archeologický výskum v interiéri rímskokatolíckeho Kostola Ružencovej Panny Márie v Obišovciach priniesol objavy, ktoré vyvrátili možný vznik tejto stavby ešte v stredoveku. V staršej literatúre sa pritom pripúšťalo až neskororománske jadro (obec v spomína už v roku 1289).

Počas prebiehajúcej rekonštrukcie kostola boli po odstránení dlažby zachytené základy staršieho chrámu, ktorý je však datovaný až do čias renesancie. Ten bol v začiatkom 18. storočia vyplienený, neskoršie zbarokizovaný a napokon v polovici 19. storočia zbúraný. Na jeho mieste postavili súčasný kostol v neogotickom štýle.

Zdroje:
- https://www.pamiatky.sk/sk/page/nalez-unikatneho-pokladu-a-zakladov-rene...
- http://www.farnostobisovce.sk/rekonstrukcia-kostola-v-obisovciach/

esteban

Rubrika: Aktuality