Výskum kostola v Nedožeroch-Brezanoch priniesol zaujímavé objavy

Dobový nápis z čias úmrtia kráľa Mateja Korvína i ďalšie stredoveké nástenné maľby odkryl aktuálny reštaurátorský výskum gotického Kostol sv. Heleny v obci Nedožery-Brezany (okr. Prievidza).

Realizujú ho reštaurátori Peter Koreň a Juraj Gregorek ako súčasť prvej fázy výskumu podporeného z grantového systému “Obnovme si svoj dom” Ministerstva kultúry SR. Reštaurátorskému výskumu predchádzal architektonicko-historický výskum, autorom ktorého bol Martin Bóna.

Kostol postavili v 1. tretine 15. storočia. Nástennými maľbami bol interiér vyzdobený po roku 1490. Na východnej stene lode je už od roku 1938 odkrytá freska Ukrižovania Krista.

V týchto týždňoch prebiehajúci výskum priniesol v sondách objavy ďalších fresiek - na severnej stene lode ide o fragmenty výjavu Kľaňania sa troch kráľov a nad kamenným pastofóriom v presbytériu maľbu Imago pietatis.

Významným objavom je neskorogotický nápis na severnej stene lode, ktorý vznikol ako pripomienka úmrtia uhorského kráľa Mateja Korvína v roku 1490. Takéto nápisy sú na našom území výnimočné. Predbežne ho epigraficky vyhodnotil doc. Juraj Šedivý.

Ambíciou cirkevného zboru je celková obnova historickej časti kostola. V prvej fáze bude realizovaná rekonštrukcia exteriéru. V ďalších fázach by išlo o reštaurovanie interiérových stien, kde sa dajú očakávať nálezy ďalších fragmentov stredovekej výzdoby.

esteban

Za informácie a fotografie ďakujeme reštaurátorovi Mgr.art. P. Koreňovi.

Rubrika: Aktuality