Dve percentá z daní na záchranu kostolíkov v roku 2020

Ak vám nie je ľahostajný osud stredovekých kostolíkov, môžete prispieť k ich záchrane aj poukázaním dvoch a za istých okolností aj troch percent z dane.

Ako pomôcku prinášame zoznam viacerých občianskych združení a neziskových organizácií, ktoré si dali za cieľ obnovu konkrétnych (nielen stredovekých) stavieb. OZ a NO sú v zozname zoradené podľa veku pamiatky, o ktorú sa starajú, od najstaršej po najmladšiu.

Zoznam nie je konečný, radi doň zaradíme aj ďalšie podobne zamerané subjekty, ak nám dáte vedieť na apsidask@gmail.com.

- OZ Rotunda Jurko
Občianske združenie, ktorého cieľom je obnova a starostlivosť o veľkomoravskú rotundu v Nitrianskej Blatnici. Viac informácií na https://www.dvepercenta.sk/details.php?organizationID=1354.

- OZ Slovacia Incognita
Občianske združenie, ktoré sa venuje obnove románskeho kostolíka v Klátovej Novej Vsi - Sádku. Viac informácií na http://www.dvepercenta.sk/details.php?organizationID=10553.

- OZ pre opravu kostola v Kameňanoch
Občianske združenie podporujúce obnovu románsko-gotického kostola ECAV v gemerskej obci Kameňany, vrátane vzácnych fresiek talianskeho pôvodu. Viac informácií na http://www.dvepercenta.sk/details.php?organizationID=18020.

- OZ Štvrtočanov Svätého Jakuba
Občianske združenie, ktorého cieľom je aj obnova románskeho kostolíka sv. Jakuba st. v obci Štvrtok na Ostrove. Viac informácií na http://www.dvepercenta.sk/details.php?organizationID=8042.

- OZ Dedinka
Občianske združenie podporujúce okrem iného aj výskum zvyškov stredovekého chrámu, zrejme románskej rotundy, v obci Kostoľany nad Hornádom. Viac informácií na http://www.dvepercenta.sk/details.php?organizationID=9066.

- OZ svätého Jána Krstiteľa Jelka
Občianske združenie, ktorého cieľom je okrem iného aj obnova pôvodne románskeho kostolíka sv. Jána Krstiteľa v Jelke.  Viac informácií na https://www.dvepercenta.sk/details.php?organizationID=26052.

- OZ Georgius Bubek
Občianske združenie, ktoré sa venuje reštaurovaniu stredovekých nástenných malieb v románskom kostole v Kameňanoch a zvyškoch gotického kláštora v Gombaseku, ako aj vydávaniu odborných publikácií s tematikou stredoveku a stredovekého umenia. Viac informácií na https://www.dvepercenta.sk/details.php?organizationID=27216.

- OZ Gotická cesta
Občianske združenie, ktoré si dalo za cieľ ochranu a obnovu stredovekých pamiatok na území bývalej Gemersko-malohontskej župy. Okrem iného sa podieľajú na obnove ranogotického kostolíka v Henckovciach. Viac informácií na http://www.dvepercenta.sk/details.php?organizationID=17701.

- OZ Kláštorisko
Občianske združenie venujúce sa revitalizácii ruiny zaniknutého kartuziánskeho kláštora zo 14. - 16. stor. v NP Slovenský raj. Viac informácií na https://www.klastorisko.eu/n/dakujeme_za_2_percenta.

- OZ Obnova Slovenskej Zeme
Občianske združenie, ktoré okrem iného podporuje záchranu zrúcaniny gotického kostolíka v Stránskom. Viac informácií na http://www.dvepercenta.sk/details.php?organizationID=18078.

- OZ Svätý Mikuláš
Občianske združenie, ktoré podporuje obnovu a údržbu gotického Kostola sv. Mikuláša v Porube. Viac informácií na http://www.dvepercenta.sk/details.php?organizationID=3688.

- OZ Združenie pre ochranu a obnovu kostola sv. Michala v obci Pobedim
Občianske združenie, ktorého cieľom je obnova kostola zo 16. storočia v Pobedime. Viac informácií na https://www.dvepercenta.sk/details.php?organizationID=166.

- OZ Katarínka
Občianske združenie, ktoré sa venuje záchrane ruín františkánskeho kláštora a kostola sv. Kataríny nad obcou Dechtice. Viac informácií na https://www.katarinka.sk/projekt-katarinka/2-percenta-z-dane/.

- OZ STEPHANUS
Občianske združenie, ktoré si dalo za cieľ obnovu chátrajúceho barokového kostola na brehu Domaše. Viac informácií na http://www.dvepercenta.sk/details.php?organizationID=13253.

esteban

Rubrika: Aktuality