Oblúčikový vlys na Slovensku

Oblúčikový vlys patrí medzi najtypickejšie ozdobné prvky používané v románskom období. Zdobil podstrešné časti múrov lodí, svätýň i veží, kde často tiež oddeľoval jednotlivé úrovne okien. Menej často sa objavuje na tympanóch portálov a kamenných krstiteľniciach.

Hoci sa na Slovensku zachoval len malý zlomok románskych stavieb, a to ešte často výrazne prestavaných, predsa sa s oblúčikovým vlysom stretávame pri viac ako dvadsiatke stavieb od juhozápadu po juhovýchod našej krajiny. Potešiteľným faktom navyše je, že päť lokalít pribudlo len za posledných cca 15 rokov, pričom existuje reálna šanca, že výskumy prinesú objav tohto prvku aj pri ďalších kostolíkoch.

Najstarší zachovaný príklad oblúčikového vlysu na našom území nájdeme zrejme na kamennom kostolíku v Kalinčiakove, ktorý je datovaný do polovice 12. storočia. Niekedy na prelome 12. a 13. storočia vznikli kláštorné kostoly v Rimavských Janovciach (benediktíni) a Bíni (premonštráti).

Zvyšné stavby vznikli v priebehu 13. storočia, pričom zrejme najneskorší príklad oblúčikového vlysu sa nachádza na kostole v Rimavskej Bani, ktorý je datovaný až do obdobia okolo roku 1300.

Oblúčikový vlys dnes nájdeme na svätyňách kostolov (osem stavieb), na lodi (desať stavieb) i na veži (šesť stavieb). V prípade Pozdišoviec nie je jasné, či múr s vlysom tvoril stenu lode alebo svätyne pôvodného románskeho kostolíka.

Špecifických prípadom je tympanón južného portálu v Strede nad Bodrogom a kamenné krstiteľnice v Kraskove, Babinej a Kostolných Kračanoch (tu nie je zhoda na románskom pôvode). Oblúčikový vlys a lizény zdobili aj fasády kostolíka v Livine, boli však osekané, resp. úplne zničené (na zbúranej veži).

Menej častým typom oblúčikového vlysu je tzv. obkročný vlys, kde sa jednotlivé oblúky pretínajú. U nás sa s ním stretávame len v troch prípadoch (Hamuliakovo, Jelka a Hronovce-Čajakovo - tu len vo fragmentoch), oveľa častejší je napríklad v susednom Poľsku.

Pod vplyvom prenikajúcej gotiky vznikli vo viacerých prípadoch oblúšikové vlysy, ktorých jednotlivé oblúčiky už majú viac alebo menej zahrotenú podobu (Spišská Kapitula, Spišské Podhradie).

Z regionálneho hľadiska sa zachované stavby s oblúčikovým vlysom zachovali predovšetkým na juhozápade Slovenska (šesť stavieb), na Zemplíne (päť stavieb), Gemeri a Spiši (po tri stavby).

Pri kamenných stavbách boli oblúčiky vytesané do jednotlivých kamenných kvádrov. V prípade tehlových stavieb to bolo zložitejšie, keďže oblý tvar musel byť vyskladaný z hranatých tehál. Je zaujímavé, že (možno len zhodou okolností) u nás nájdeme viac tehlových než kamenných stavieb s oblúčikovým vlysom.

Veľmi často sa stretávame s kombináciou oblúčikového vlysu a zvislých lizén či prípor. Tie sa objavujú každý druhý, tretí či štvrtý oblúčik. Osobitným druhom výzdoby fasád sú potom tzv. slepé arkády (napr. Nová Dedinka, Šivetice či Šaštín-Stráže).

Prehľad stredovekých kostolov s oblúčikovým vlysom
- Kamenné stavby: Kalinčiakovo, Diviaky nad Nitricou, Spišská Kapitula, Spišské Podhradie, Veľká Lomnica, Rimavská Baňa, Bíňa, Rimavské Janovce, Hronovce-Čajakovo (zaniknutý).
- Tehlové stavby: Štvrtok na Ostrove, Jelka, Hamuliakovo, Diakovce, Krušovce, Malá Mača, Malá Bara, Svätuše (titulné foto), Brehov, Pozdišovce, Livina (zaniknutý).
- Iné umiestnenie vlysu: Streda nad Bodrogom - portál, Kraskovo, Babiná, Kostolné Kračany (možno) - krstiteľnica.

Zaujímavá diplomová práca o oblúčikovom vlyse v strednej Európe.

esteban

Rubrika: Aktuality