Na vežu zvolenského kostola vystúpilo vyše 1 100 návštevníkov

Výhľad na Zvolen z veže tamojšieho Kostola sv. Alžbety prilákal v prvej letnej sezóne 1 118 návštevníkov. Tí využili možnosť vystúpiť na ochodzu vo výške 21,5 metrov nad námestím v období od júla do septembra.

Išlo o prvú letnú sezónu, kedy bola veža kostola, ktorého počiatky siahajú až do polovice 13. storočia, sprístupnená širokej verejnosti. Predchádzala tomu rozsiahla obnova, ktorá si vyžiadala okrem iného aj opravu 75 kamenných schodov i kovového zábradlia na ochodzi.

Po letnej sezóne, v období od októbra do novembra a potom od marca do mája bude vstup na vežu možný po dohode v Informačnom centre Zvolenského kultúrneho centra. V mesiacoch december až február bude veža pre verejnosť uzatvorená.

Návštevníkom sa z veže ponúka výhľad nielen na neďaleký Zvolenský zámok, ale aj na evanjelický kostol z konca 18. storočia a predovšetkým na pamiatkovo upravený areál zaniknutého gotického karnera pri samotnom kostole.

esteban

Za informácie ďakujeme pani Eve Bačkovej z Informačnom centre Zvolenského kultúrneho centra.
 

Rubrika: Aktuality