Nové objavy nástenných malieb v Starej Ľubovni

Kostol sv. Mikuláša v Starej Ľubovni opäť odhalil čosi viac zo svojej stredovekej minulosti. V týchto dňoch reštaurátori Peter Koreň a Juraj Gregorek začali s prácami na víťaznom oblúku, kde na vnútornom ostení postupne odkrývajú postavy viacerých starozákonných prorokov, vrátane kráľa Dávida. Už skôr tu bola objavená postava sv. kráľa Štefana.

Ide v poradí už o tretiu etapu reštaurovania presbytéria pôvodne ranogotického chrámu, ktoré v minulých rokoch prinieslo významný objav stredovekých fresiek z konca 14. storočia na zachovanej severnej stene. Práce v tomto roku podporilo aj Ministerstvo kultúry SR z grantového programu Obnovme si svoj dom.

Architektonicko - historický výskum realizovaný minulý rok (Michaela Haviarová - Tomáš Haviar) pomohol objasniť vývoj stavby a identifikovať rozsah zachovania muriva prvotného kostola z čias okolo roku 1280.

esteban

Za informácie a fotografie ďakujeme Mgr. Art Petrovi Koreňovi.

Rubrika: Aktuality