Cyklopúť v Pominovciach 25. augusta 2019

Už túto nedeľu 25. augusta 2019 sa uskutoční pri románskom kostolíku v Pominovciach už 15. ročník púte cyklistov. Podujatie organizuje obec Sedmerovec a farnosť Rímskokatolíckej cirkvi v Bolešove.

Vyvrcholením púte bude o 11.00 hod. už tradične slávnostná sv. omša pri kostolíku, ktorého dejiny siahajú až do 12. storočia. Hlavným celebrantom a kazateľom bude generálny vikár Žilinskej diecézy Mons. Marek Hriadeľ.

Počas tejto slávnosti bude požehnaný aj nový kríž, ako aj všetky dopravné prostriedky, na ktorých účastníci prídu.

Zdroj: https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20190815025

esteban

Rubrika: Aktuality