Popradský kostol odhaľuje murivo pod omietkou

Gotický Kostol sv. Egídia v Poprade z poslednej štvrtiny 13. storočia odhaľuje v súčasnosti svoje neomietnuté murivo. Kvôli riešeniu dlhodobých problémov s vlhkosťou boli ešte koncom januára 2018 v dolnej časti stien odstránené omietky (sokel) a návštevníci tak majú možnosť oboznámiť sa bližšie s technikou, akou bol tento chrám vystavaný.

Hoci stavebným materiálom bol lomový kameň, nárožia lode, svätyne, veže i severnej sakristie boli spevnené veľkými opracovanými blokmi kameňa. Rovnaké bloky boli použité aj na vstupy do svätyne, resp. podvežia.

Na zamurovanie južného vstupu do svätyne a tiež dvoch arkádových oblúkov, ktoré prepájali priestor lode s dnes už zaniknutou gotickou Kaplnkou sv. Valentína na severnej strane boli použité tehly.

esteban

Rubrika: Aktuality