Románsky karner v Šamoríne zanikol pred rokom 1694

V minulom roku odkrytý románsky karner pri kalvínskom kostole v Šamoríne zanikol niekedy pred rokom 1694. Odborníci objavili zmienku v kanonickej vizitácii z uvedeného roku, kde sa spomína už ako zbúraný. Záznam o stavbe je aj v staršej vizitácii z rokov 1634 - 36.

Karner zasvätený sv. Mikulášovi stál cca 14 metrov juhovýchodne od kostola. Mal kamenné základy, na ktoré nadväzovalo tehlové murivo (rozmery tehál cca 28 cm x 12 cm x 5,5 cm). Vnútorný priemer lode bol 559 cm s nadzákladovým murivom hrubým 110 cm.

Loď karnera bola prístupná portálom na západnej strane. Ten mal po stranách dva stĺpiky a podľa odborníkov bol podobný portálu v neďalekom Hamuliakove. V spodnom podlaží, ktoré slúžilo ako kostnica, sa našla vrstva ľudských kostí miestami hrubá až 230 cm.

Zdroj: Nagy, P.: Nález románskej karnerovej kaplnky v Šamoríne. Dostupné v elektronickej podobe - https://www.snm.sk/swift_data/source/archeologicke_muzeum/vedecka_cinnos....

esteban

Rubrika: Aktuality