Sympózium Ora et Ars na Skalke od 17. do 23. júna 2019

Areál Veľkej a Malej Skalky pri Trenčíne tento týždeň opäť hostí umelcov v rámci už 12. ročníka Medzinárodného výtvarno-literárneho sympózia ORA ET ARS - SKALKA 2019. Koná sa v dňoch od 17. do 23. júna 2019.

Pozvaní výtvarní a literárni umelci zastupujú v tomto roku Slovensko, Česko a Poľsko. Diela vytvorené počas sympózia budú prezentované 22. júna o 17.00 h v priestoroch farského Kostola sv. Imricha Uhorského a fary v Skalke nad Váhom. 

Podujatie organizujú Mesto Trenčín, Trenčiansky samosprávny kraj, Trenčianske osvetové stredisko, T-via, o. z. a Farský úrad RKC v Skalke nad Váhom. Viac informácií o podujatí nájdete na stránke http://www.tnos.sk/podujatia/ora-et-ars-skalka-2019.html?page_id=15851.

esteban

Rubrika: Aktuality