Kláštorný kostol v Hronskom Beňadiku sa stane bazilikou minor

V piatok 28. júna 2019 sa uskutoční v Hronskom Beňadiku slávnostné vyhlásenie tamojšieho pôvodne kláštorného, dnes farského Kostola sv. Benedikta za baziliku minor. Tento titul udelil chrámu pápež František v zastúpení prefektom Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí kardinálom Robertom Sarahom na žiadosť nitrianskeho biskupa Viliama Judáka.

Slávnosť sa bude konať na sviatok Božského Srdca Ježišovho so začiatkom o 10.00 h. Ide o ďalšie potvrdenie významu tohto kostola, keď 25. novembra 2018 bol nitrianskym biskupom vyhlásený za Diecéznu svätyňu.

Kostol bol postavený v priebehu 14. storočia na mieste románskej trojloďovej stavby, ktorej počiatky siahajú zrejme až do 11. storočia, kedy tu bol založený benediktínsky kláštor. 

Kostol sv. Benedikta sa stane v poradí 15. bazilikou minor na Slovensku. Tento titul nesie v Nitrianskej diecéze aj katedrálny chrám v Nitre. Aktuálne jedinou diecézou Rímskokatolíckej cirkvi bez baziliky minor je Rožňavské biskupstvo.

Zdroj: https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20190429040

esteban

Rubrika: Aktuality