Prehliadky zoborského kláštora počas letných prázdnin

Sobotou 6. júla 2019 sa začal cyklus letných prehliadok ruín Zoborského kláštora, ktorého dejiny siahajú minimálne do 11. storočia.

Prehliadky sa budú konať počas sobôt a nediel až do 31. augusta 2019. Začiatok prehliadok je stanovený na 14.30 h a o 16.00 h (s výnimkou niekoľkých dní).

Písomné pramene dokladajú existenciu benediktínskeho kláštora na Zobore už v prvej tretine 11. storočia, odborníci ale nevylučujú ani jeho založenie ešte v období Veľkej Moravy. Archeologický výskum zachytil časť murív kláštora zo stredovekého obdobia, vrátane hlavice stĺpika zaradenej do 12. storočia. Súčasné ruiny pochádzajú z čias baroka, kedy sa tu usadili kamaldulskí mnísi.

Zdroj: https://nitraden.sk/pocas-leta-bude-na-zoborskom-klastore-poriadne-rusno...

esteban

Rubrika: Aktuality