Na kalvínskom kostole v Slavci opravujú strechu veže


Už v minulom roku sa začala oprava zastrešenia veže Kostola reformovanej kresťanskej cirkvi v obci Slavec (okr. Rožňava).  Pôvod objektu siaha až do 14. storočia a z tohto obdobia pochádza aj ohradný múr.

V roku 2018 získal miestny cirkevný zbor z programu MK SR Obnovme si svoj dom na tejto účel dotáciu vo výške 17 600 eur. V tomto roku zbor získa ďalších 12 000 eur na druhú etapu obnovy.

Počiatky kalvínskeho kostola sa kladú do 14. storočia, kedy tu mala byť postavená gotická kaplnka v rozsahu dnešnej svätyne. K nej mali v neskoršom období pristavať väčšiu loď a západnú vežu. Nie je však vylúčené, že majú tiež stredoveký pôvod.

esteban

Rubrika: Aktuality