Obnova gotického kostolíka v Sazdiciach pokračuje aj v tomto roku

Výskumom a reštaurovaním omietok v interiéri lode pokračuje v súčasnosti obnova gotického kostolíka zo 14. storočia v Sazdiciach. V tomto roku je naplánovaná aj obnova vonkajšej fasády východného štítu lode.

Výskum v lodi realizujú vďaka dotácii nadácie Kirche in not reštaurátori Peter Koreň a Juraj Gregorek. V rámci 1. etapy reštaurovania interiérových stien lode kostola sa realizuje odkryv historických vrstiev a konzervovanie fragmentov stredovekých omietok a malieb.

Ukázalo sa, že pôvodné gotické omietky sa zachovali len v malom rozsahu. Na prevažnej väčšine plochy boli, žiaľ, v minulosti obité až na kameň a nahradené cementovou omietkou. Okrem známeho a prezentovaného úseku na južnej strane lode, kde sa zachovala podkresba gotickej maľby, objavili reštaurátori pôvodné omietky vo väčšom rozsahu len v hornej časti západnej steny lode pri a nad tribúnou a tiež na severnej stene lode.

Na zachovaných omietkach našli fragmenty nástenných malieb, ktoré boli vytvorené rovnakou kvalitnou technikou, ako v prípade zachovaných fresiek v presbytériu, ako aj sčasti zachované konsekračné kríže. Obnova omietok ráta so zjednotením povrchu na úroveň gotickej vrstvy a prezentovaním častí objavených nástenných malieb.

V uplynulých rokoch sa realizovali práce na vonkajšej fasáde stavby, pričom došlo k opätovnému otvoreniu a sfunkčneniu pôvodného vstupu do lode z južnej strany. Jeho súčasná vysoká podoba je však výsledkom zníženia úrovne terénu v minulosti o cca 80 - 90 cm, čo je aj prezentované rozdielnou omietkou.

esteban

Rubrika: Aktuality