Hlasovanie za obnovu pamiatky z grantu Nadácie VÚB do 28. apríla 2019

Aj v tomto roku môže grant Nadácie VÚB v sume 50 000 eur pomôcť s obnovou stredovekej sakrálnej pamiatky. Do deväťčenného finále sa dostali tri lokality - kláštor v Červenom Kláštore, Bazilika minor sv. Egídia v Bardejove a Kostol sv. Mikuláša v Pukanci.

V prípade kartuziánskeho kláštora zo 14. storočia v Červenom Kláštore ide o obnovu nástenných malieb v kapitulnej sieni, bardejovská bazilika sa uchádza o podporu reštaurovania nedávno objavenej gotickej brány z druhej polovice 15. storočia a v Pukanci by chceli dať do poriadku bočný oltár Korunovania Panny Márie z roku 1484.

Hlasovať za vybranú pamiatku je možné na stránke nadácie - https://www.nadaciavub.sk/poklady do 28. apríla 2019. V minulých rokoch boli vďaka tomuto grantu zreštaurované napríklad gotické fresky v kostolíku v Čeríne alebo neskorogotické súsošie Kalvária z kostola v Spiššskej Novej Vsi.

esteban

Rubrika: Aktuality