Apsida.sk predstavuje už 600 stredovekých kostolov

Profily už 600 stredovekých kostolov zo Slovenska a priľahlej cudziny ponúka záujemcom o sakrálnu architektúru naša Apsida.sk. Toto okrúhle číslo sme dosiahli za takmer 11 rokov existencie, pričom len pred pár mesiacmi sme si v tichosti pripísali 500. kostolík zo Slovenska (bola ním zaniknutá stavba v Ostrej Lúke).

Aktuálne tak stránka predstavuje zo Slovenska v profiloch 289 zachovaných chrámov, 166 viac či menej stratených kostolíkov a 59 lokalít zaniknutých stavieb zachytených archeologickým výskumom. Obzory rozširuje zasa 86 stavieb z Česka, Rakúska, Maďarska, Nemecka a Ukrajiny.

Cti zavŕšiť šiestu stovku kostolíkov sa dostalo ranogotickému chrámu v Bratislave-Rači. Profil tohto na slovenské pomery unikátne riešeného kostolíka sa nám dlho nedarilo dokončiť, hoci bol svedkom najstaršej fázy prípravy stránky už v júli 2006, kedy sme ho nafotili ešte na klasický film. Aj vďaka pomoci dobrých ľudí sa nám napokon podarilo túto lokalitu dostatočne nafotiť a získať aj potrebné podklady.

Pre poriadok treba uviesť, že v skutočnosti je račiansky kostolík 601. stavbou, ktorá sa objavila na Apsida.sk. Pred niekoľkými rokmi by ste tu totiž našli aj profil kostolíka v obci Závod. Ten sme však zo stránky stiahli, keďže výskum preukázal renesančný a nie gotický pôvod tohto objektu.

Tešíme sa na ďalšie kostolíky, ešte ich zostalo stále dosť... :)

alexie, esteban & aninka

Rubrika: Aktuality