Konferencia k životnému jubileu maďarskej výskumníčky prof. Márie Prokopp 22. marca 2019

S bohatým zastúpením slovenských pamiatok sa v piatok 22. marca 2019 uskutoční v Ostrihome odborná konferencia pri príležitosti 80. narodenín významnej maďarskej odborníčky na stredoveké umenie prof. Márie Prokopp.

Po príspevkoch domácich výskumníkov týkajúcich sa stredovekej výzdoby Ostrihomského hradu, sú do programu zaradení odborníci aj zo Slovenska, ktorí budú prednášať o nedávnych objavoch týkajúcich sa stredovenej sakrálnej architektúry na našom území.

Historička Monika Tihányiová sa bude venovať dejinám šľachtického rodu Bubekovcov z Plešivca v rámci Gemerskej stolice, pričom v rámci podujatia bude predstavené aj maďarské vydanie jej publikácie Bubekovci z Plešivca, ktorú v roku 2017 vydalo O. Z. Georgius Bubek.

Reštaurátor Peter Koreň predstaví objavy nástenných malieb, ktoré sa pod jeho vedením v posledných rokoch podarili v kostoloch v Plešivci, Kameňanoch, Starej Ľubovni, Krušovciach a Želiezovciach.

Historička umenia Éva Szakálos bude mať prednášku o výskume nástenných maľbách Gemera a fresiek v kostole v Sazdiciach.

Historik Pavel Polka sa vráti vo svojom príspevku k výskumu kostola v Želiezovciach a priblíži "tajomné nástenné maľby" z tohto chrámu.

Farár zo Šamorína György András bude hovoriť o výsledkoch výskumu a nedávnej obnovy svojho románsko-gotického kalvínskeho kostola..

Na záver prednáškového bloku archeologička Edit Tari predstaví svoju čerstvú publikáciu o stredovekých kamenných krstiteľniciach z územia bývalého Uhorska.

Podujatie sa bude konať v Rytierskej sále Ostrihomského hradu, pričom začiatok je plánovaný o 10.00 h. Vstup je voľný. Konferencia bude prebiehať v maďarskom jazyku.

esteban

Rubrika: Aktuality