Archeologický výskum v ranogotickom kostole v Starej Ľubovni

Murivo ranogotickej stavby, viacero krýpt i hypotetické zvyšky základov ešte staršej stavebnej fázy objavili počas archeologického výskumu Kostola sv. Mikuláša v Starej Ľubovni. Ide o ďalšie rozšírenie poznania o dejinách tejto stavby, v ktorej sa od roku 2016 realizoval aj reštaurátorský a historicko-architektonický výskum s veľmi zaujímavými výsledkami.

Archeologický výskum uskutočnili pracovníci Ľubovnianskeho múzea – hrad v Starej Ľubovni a realizoval sa klasickou metódou, ako aj geofyzikálnym meraním a tiež s využitím videosondy cez navŕtaný otvor v dlažbe (tieto výskumy viedla firma Terra s. r. o.)  Podarilo sa preskúmať viacero dovtedy neprístupných krýpt pod kostolom a objaviť aj niekoľko hrobov v interiéri.

K stredovekému obdobiu sa viaže primárne objav zvetraného muriva z ranogotickej stavby v krypte pod južnou loďou kostola,ako aj viaceré úseky muriva zachytené georadarom v dnešnej svätyni i lodi. Stredoveký pôvod archeológovia nevylučujú ani v prípade menšej krypty v strede lode kostola, ktorej umiestnenie bolo v osi ranogotického kostola.

Tento objekt z konca 13. storočia mal podobu jednolodia s kvadratickou svätyňou, z ktorej sa zachovala severná stena s nástennými maľbami. Pod dlažbou svätyne však geofyzikálny výskum zachytil aj zvyšky muriva, ktoré by podľa archeológov mohli patriť staršej polygonálnej svätyni spred konca 13. storočia. Túto hypotézu by však mohol dokázať len archeologický výskum.

Zdroj: http://www.rkfarnost-sl.sk/spravy_files/Archeologicky_prieskum_2018.pdf

esteban

Rubrika: Aktuality