K obnove neskororománskeho kostola v Holiciach

V minulom roku sa začala rozsiahla obnova neskororománskeho Kostola sv. Petra a Pavla v Holiciach spred polovice 13. storočia.

Kolektív reštaurátorov pod vedením Mgr. Jána Síkoriaka z Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave sa zameral na interiér polygonálneho presbytéria, pričom práce zahrnuli okrem nástenných malieb z obdobia okolo roku 1320 aj kamenné články klenby a ďalšie architektonické prvky.

Do pôvodnej podoby taktiež bola rekonštruovaná aj dvojitá románska sedília v južnej stene, ktorej západná časť, sčasti prekrytá mladším pilierom, bola zamurovaná. Reštaurovaná bola takisto pôvodná farebnosť vežovitého kamenného pastofória. Pre porovnanie - stav svätyne v roku 2011.

Projekt obnovy s celkovým objemom 17 800 eur podporilo Ministerstvo kultúry SR dotáciou vo výške 10 000 eur. Ďalších 6 800 eur vyčlenila rímskokatolícka farnosť v Holiciach ako vlastník kostola a sumou 1 000 eur prispela tiež obec Holice. Práce by mali pokračovať aj v tomto roku.

esteban

Za informácie a ochotu ďakujeme pánovi farárovi Gáborovi Jankóovi.

Rubrika: Aktuality