Kostol v Novej Lehote ukrýval gotické jadro

Kostol sv. Mikuláša v Novej Lehote (dnes časť Handlovej) je po nedávnom výskume už oficiálne stredovekou stavbou. Doteraz sa považoval len za barokový objekt postavený na základoch gotického chrámu.

Tieto významné zistenia priniesol architektonicko-historický a umelecko-historický výskum, ktorý od októbra do decembra 2018 realizovali Mgr. Renáta Kollárová a Ing. arch. Zuzana Grúňová, PhD., v spolupráci s Mgr. Marekom Púčikom, PhD. (archívny výskum).

Prvá písomná zmienka o vtedy samostatnej obci Nová Lehota je z roku 1487. Do neskorogotického obdobia je po novom datovaná aj výstavba súčasného kostola. Výskum totiž odhalil, že z čias neskorej gotiky pochádza pomerne dobre zachovaná loď chrámu.

K nej bola v renesancii pristavaná západná veža a v baroku miesto zbúranej svätyne a sakristie postavili nové a väčšie, segmentovo ukončené presbytérium a tiež južnú a severnú sakristiu.

Zdroje:
- https://myhornanitra.sme.sk/c/22026290/pri-vyskume-kostola-sv-mikulasa-n...
- https://www.pamiatky.sk/po/po/Details?id=4891

esteban

Za pomoc ďakujeme pánovi farárovi Petrovi Repovi a výskumníčke Renáte Kollárovej.

Rubrika: Aktuality