Obnova románskeho kostolíka v Šámote v roku 2018

Aj v minulom roku úspešne napredovala komplexná obnova románskeho kostolíka v Šámote. Realizované práce na pamiatke datovanej do začiatku druhej polovice 13. storočia sa týkali strechy stavby.

Novú strešnú krytinu získala svätyňa kostolíka, ktorej plechová strecha už bola dosť poškodená a v minulosti bola núdzovo opravovaná. Strešná krytina je rovnakého typu a farby ako na lodi, čím došlo aj k vizuálnemu zjednoteniu striech. 

Druhou významnou zmenou bolo osadenie kamenného kríža na mieste sňatej drevenej vežičky na streche lode. Stalo sa tak na základe starších písomných prameňov a s využitím analógie s takýmito krížmi na ďalších románskych stavbách Podunajska - v Mierove, Štvrtku na Ostrove či Hubiciach.

Obnova sa realizovala aj vďaka dotácii z grantovej schémy MK SR Obnovme si svoj dom, z ktorej vlastník pamiatky - rímskokatolícka farnosť v Šamoríne - získal 15 000 eur (z pôvodne žiadaných 47 500 eur). V tomto roku by práce mali pokračovať obnovou vonkajších omietok kostola.

Vo vzdialenosti približne 300 metrov od kostolíka už dlhší čas prebiehajú práce súvisiace s výstavbou diaľničného obchvatu Bratislavy. Existujúca cesta vedúca okolo kostolíka smerom na Kvetoslavov bola v mieste križovania s trasou diaľnice riešená formou nadjazdu, čím vznikla zaujímavá vyvýšená poloha s dobrým výhľadom na románsku pamiatku.

Zdroj:
- http://samorin.sk/na-kostole-v-samote-pribudol-kamenny-kriz/

esteban

Rubrika: Aktuality