Gotický kostol v Novom Tekove mal staršieho predchodcu

Význam Starého Tekova ako centra cirkevného života v stredoveku bol zrejme ešte väčší, ako sa doteraz myslelo. Už okolo roku 1300 tu existovali hneď štyri sakrálne stavby, pričom posledná z nich bola objavená v nedávnom období vďaka geofyzikálnemu prieskumu Kostola sv. Karola Boromejského v Novom Tekove.

Tento vo svojom jadre neskorostredoveký kostol vznikol na mieste staršej Kaplnky sv. Mikuláša spomínanej v roku 1411. Geofyzikálny výskum Doc. RNDr. Jána Tirpáka, CSc. vykonaný v nadväznosti na obhliadkové prieskumy Mgr. Matúša Martináka,  zistenia archívnych výskumov PhDr. Petra Keresteša, PhD. a PhDr. Henriety Žažovej, PhD., priniesol objav jej zaniknutých murív a ich datovanie odhadom do obdobia druhej polovice 13. storočia až začiatku 14. storočia.

Presnú podobu stavby, ktorá bola orientovaná viac na severovýchod, ako súčasný kostol, by mohol určiť až archeologický výskum. Predbežne bola rekonštruovaná ako pozdĺžne jednolodie s bližšie nejasným tvarom svätyne a severnou sakristiou.

V Starom Tekove dodnes stojí stredoveký Kostol Nanebovzatia Panny Márie, ktorého murivo sčasti tvorí stena chrámu z 11. storočia. Okrem toho z písomných prameňov poznáme zaniknuté kostoly sv. Juraja (spomínaný v roku 1275) a sv. Michala (spomínaný v roku 1275 a odkrytý v juhovýchodnej časti obce). Dnešný Nový Tekov bol pôvodne mestskou časťou Starého Tekova s názvom Štvrtok.

Zdroje:
- Tirpák, J.: Stredoveká sakrálna architektúra vo svetle archeogeofyzikálneho výskumu na Slovensku, III. diel. Fakulta prírodných vied UKF v Nitre, Nitra 2018.
- Žažová, H. - Bóna, M.: Pamiatky. In: Jarmila Bátovská – Branislav Kinčok a kolektív: Starý Tekov – Monografia obce. Starý Tekov: Obec Starý Tekov, s. 236–267.

esteban

Za pomoc ďakujeme Mgr. Matúšovi Martinákovi.

Rubrika: Aktuality