Románsky pôvod mariánskeho kostola v Prievidzi potvrdený

Románsky pôvod Kostola Nanebovzatia Panny Márie stojaceho v dominantnej polohe nad mestom Prievidza je potvrdený. Presnejšie datovanie vzniku najstaršej časti objektu priniesol architektonicko-historický a umelecko-historický výskum, ktorý realizovali výskumníci Martin Bóna a Miroslav Matejka v roku 2016 v spolupráci s Radoslavom Ragačom (archívny výskum), Mojmírom Chomom (dendrochronológia) a Jánom Tirpákom (georadarový výskum).

Vznik kostola bol v doterajšej literatúre kladený do obdobia okolo roku 1260. Spomínaný výskum datoval postavenie prvého známeho kostola do obdobia prvej až druhej tretiny 13. storočia. Z neho sa zachovali len spodné časti južného a severného múru románskej lode z tehlového muriva, neskôr začleneného do konštrukcie dnešnej lode i presbytéria.

Stojacu západnú vežu ku kostolu pristavali v prvej tretine 14. storočia, kedy bola románska loď predĺžená západným smerom. Počas neskorších stredovekých prestavieb vzniklo dnešné vrcholnogotické presbytérium a neskorogotická kaplnka napojená na vežu.

Zdroj: Tirpák, J.: Stredoveká sakrálna architektúra vo svetle archeogeofyzikálneho výskumu na Slovensku, III. diel. Fakulta prírodných vied UKF v Nitre, Nitra 2018.

esteban

Za pomoc ďakujeme Ing. Martinovi Bónovi.

Rubrika: Aktuality