Dve percentá z daní na záchranu kostolíkov v roku 2017

Ak vám nie je ľahostajný osud stredovekých kostolíkov, môžete prispieť k ich záchrane aj poukázaním dvoch percent z dane.
Ako pomôcku prinášame zoznam viacerých občianskych združení a neziskových organizácií, ktoré si dali za cieľ obnovu konkrétnych (nielen stredovekých) stavieb.
Zoznam nie je konečný, radi doň zaradíme aj ďalšie podobne zamerané subjekty, ak nám dáte vedieť na apsidask@gmail.com.

- OZ Rotunda Jurko
Občianske združenie, ktorého cieľom je obnova a starostlivosť o predrománsku rotundu v Nitrianskej Blatnici. Viac informácií na www.rotundajurko.sk.

- OZ Kostoliansky svätý Juraj  
Občianske združenie, ktorého cieľom je pomáhať pri obnove predrománskeho kostolíka v Kostoľanoch pod Tribečom. Viac informácií na http://www.dvepercenta.sk/details.php?organizationID=11139.

- OZ Slovacia Incognita
Občianske združenie, ktoré sa venuje obnove románskeho kostolíka v Klátovej Novej Vsi - Sádku. Viac informácií na http://www.dvepercenta.sk/details.php?organizationID=10553.

- OZ pre opravu kostola v Kameňanoch
Občianske združenie podporujúce obnovu románsko-gotického kostola ECAV, vrátane vzácnych fresiek talianskeho pôvodu. Viac informácií na http://www.dvepercenta.sk/details.php?organizationID=18020.

- OZ Ohrozené kostoly
Občianske združenie, ktoré si dal za cieľ pomôcť pri záchrane viacerých chrámov v havarijnom stave. Viac informácií na http://www.dvepercenta.sk/details.php?organizationID=18080.

- OZ Gotická cesta
Občianske združenie, ktoré si dalo za cieľ ochranu a obnovu stredovekýchpamiatok na území bývalej Gemersko-malohontskej župy. Okrem iného sa podieľajú na obnove ranogotického kostolíka v Henckovciach. Viac informácií na http://www.dvepercenta.sk/details.php?organizationID=17701.

- OZ Dedinka
Občianske združenie podporujúce okrem iného aj výskum zvyškov gotického kostola v obci Kostoľany nad Hornádom. Viac informácií na http://www.dvepercenta.sk/details.php?organizationID=9066.

- OZ Obnova Slovenskej Zeme
Občianske združenie, ktoré okrem iného podporuje záchranu zrúcaniny gotického kostolíka v Stránskom. Viac informácií na http://www.dvepercenta.sk/details.php?organizationID=18078.

- OZ Štvrtočanov Svätého Jakuba
Občianske združenie, ktorého cieľom je aj obnova románskeho kostolíka sv. Jakuba st. v obci Štvrtok na Ostrove. Viac informácií na http://www.dvepercenta.sk/details.php?organizationID=8042

- OZ Svätý Mikuláš
Občianske združenie, ktoré podporuje obnovu a údržbu gotického Kostola sv. Mikuláša v Porube. Viac informácií na http://www.dvepercenta.sk/details.php?organizationID=3688.

- OZ Katarínka
Občianske združenie, ktoré sa venuje záchrane ruín františkánskeho kláštora a kostola sv. Kataríny nad obcou Dechtice. Viac informácií na www.katarinka.sk/dve-percenta-z-dane.

- Dubova Colonorum
Projekt záchrany ruiny barokového kostolíka nad obcou Sedliacka Dubová na Orave. Viac informácií na http://www.dvepercenta.sk/details.php?orgationnizaID=16807.

- OZ STEPHANUS   
Občianske združenie, ktoré si dalo za cieľ obnovu chátrajúceho barokového kostola na brehu Domaše. Viac informácií na http://www.dvepercenta.sk/details.php?organizationID=13253.

esteban

Rubrika: Aktuality