Pôvodne románska bazilika v Hronovciach-Čajakove sa dočkala lepšej prezentácie

Informačná tabuľa k dejinám kostola, internetová stránka a vytvorenie mini lapidária zo zachovaných stavebných článkov pomôže návštevníkom lepšie spoznať významné dejiny pôvodne románskej baziliky v Hronovciach-Čajakove.

Slávnostné odovzdanie novovytvorenej prezentácie sa udialo v nedeľu 9. decembra 2018 a bolo spojené aj s posvätením tabule i lapidária. Informačná tabuľa pred kostolom prináša prehľad o jeho dejinách tejto významnej stavby, vrátane dobových fotografií spred Druhej svetovej vojny a plánov objektu. Lapidárium, resp. „múzejný roh“ bolo vytvorené v severnej lodi a tvoria ho zachované architektonické články z románskeho i mladšieho obdobia, ako aj liturgické predmety patriace kostolu.

Vďaka finančnej pomoci Nitrianskeho samosprávneho kraja mohli byť vyrobené pohľadnice znázorňujúce starú podobu kostola, informačné letáky a tiež vytvorená internetová stránka kostola - www.leker.sk v slovenskej i maďarskej verzii.

esteban

Rubrika: Aktuality