K pokračujúcej obnove gotického kostola v Plešivci

V čoraz väčšej miere sa gotickému kostolu v Plešivci vracia jeho stredoveká podoba. Po rekonštrukcii okien presbytéria, vrátane ich kamenných kružieb, sa práce v tomto roku opäť zamerali na exteriér stavby.

V priebehu septembra a októbra boli odstránené navážky zeminy o sile 80 - 100 cm, čím sa odkryla úroveň stredovekého terénu a kostolu sa vrátili pôvodné výškové proporcie. Uskutočnilo sa tiež odvodnenie do dvoch smerov v sanačných rúrach do hĺbky 2,5 m.

Novú fasádu bielej farby taktiež dostala južná časť presbytéria, čím sa po dlhých rokoch významne zmenila podoba stavby. V rámci týchto prác bolo zamurované novodobé okienko vo východnej stene a freska uhorských kráľov na južnej exteriérovej stene presbytéria bola konzervovaná a vytmelená. 

esteban

Za informácie a fotky ďakujeme reštaurátorovi P. Koreňovi.

Rubrika: Aktuality