Po obnove vysvätili v Dunajskej Lužnej románsku kaplnku

Slávnostnou vysviackou sa v stredu 7. novembra zavŕšila niekoľko rokov trvajúca komplexná obnova Kaplnky sv. Martina z Tours v Dunajskej Lužnej, ktorej pôvod siaha ešte do 13. storočia. Slávnostnú svätú omšu celebroval pomocný bratislavský biskup Mons. Jozef Haľko.

V rámci obnovy  bolo rekonštruované do pôvodnej románskej podoby východné okno kaplnky a bol odkrytý a prezentovaný zuborez pod podstrešnou rímsou ako ďalší typický prvok románskeho slohu. Stavba dostala aj nové fasády. Obnovou prešiel aj celý interiér a vnútorné vybavenie. Rekonštruovaná bola aj ornamentálna výmaľba z barokového obdobia.

Novo vysvätená kaplnka bude opätovne slúžiť na liturgické účely. Ráta sa s jednou sv. omšou týždenne a objekt bude otvorený aj ďalším účelom, ako napríklad slávnosť krstu. Možnosti využitia kaplnky rozšírila aj úprava areálu v jej okolí.

Stavba predstavuje zvyšok pôvodného stredovekého kostola z 13. storočia, ktorý v roku 1852 vyhorel. Následne bola poškodená loď odstránená a jeho polygonálne presbytérium upravené do podoby kaplnky zamurovaním víťazného oblúka.

Zdroje:
- https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20181109021&fbclid=IwAR2jLYQlI...
- https://dunajskaluzna.fara.sk/?page_id=2500

esteban

Rubrika: Aktuality