Gotický kostolík v Rybníku mal románskeho predchodcu

V rokoch 2014 a 2015 sa uskutočnil architektonicko-historický a reštaurátorský výskum evanjelického kostolíka pri dedinke Rybník, na ktorý nadviazalo aj reštaurovanie a obnova exteriéru stavby.

Odborníkom sa podarilo objaviť viaceré významné a dovtedy neznáme fakty z dejín tohto chrámu. V prvom rade bola potvrdená existencia staršej románskej, zrejme sakrálnej stavby v tejto lokalite. Jej existenciu naznačovali zmienky v písomných prameňoch, už v roku 1266 sa tu spomína osada Santa Crux, nesúca zjavne meno podľa patrocínia chrámu (Sv. Kríž).

Výskum ranogotickej stavby objasnil, že bola postavená aj zo sekundárne použitého stavebného materiálu - opracovaných kamenných blokov a tehál - plevoviek. Tieto tehly boli rámcovo datované do obdobia od 11. do 13. storočia. Románska stavba bola podľa všetkého zničená pred rokom 1266, najpravdepodobnejšie počas vpádu Mongolov.

Prítomnosť dvoch odlišných materiálov - kamenných blokov a tehál - naznačuje, že románska stavba mohla prejsť aspoň dvoma stavebnými etapami. Zaujímavým zistením je fakt, že plevovky majú rovnaké rozmery, farebnosť a zrejme i zloženie a štruktúru, ako tehly použité na výstavbu románskej rotundy v Šiveticiach (1. pol. 13. storočia). Súčasný kostolík následne postavili niekedy v prvej tretine 14. storočia.

S podobnou situáciou sa stretávame v Kraskove, kde má tiež dnešný kostolík z prvej polovice 14. storočia (dispozične veľmi podobný tomu v Rybníku), staršieho predchodcu datovaného do tretej štvrtiny 13. storočia. Stál presne na mieste dnešnej stavby, mal rovnakú dispozíciu ale menšie rozmery.

Zdroj:
- Botek, A. - Erdélyi, R. - Šurin, M.:
Výsledky výskumu stredovekého ev. a. v. kostola v Rybníku. In: Najnovšie poznatky z výskumov stredovekých pamiatok na Gotickej ceste II. Zborník Gotická cesta 2/2016. Zborník príspevkov z 2. ročníka konferencie Najnovšie poznatky z výskumov stredovekých pamiatok na Gotickej ceste konanej 11. a 12. augusta 2016 v Rožňave. OZ Gotická cesta a PÚ SR, Rožňava 2018, str. 113 - 126. Dostupné v elektronickej podobe.

esteban

Rubrika: Aktuality