Pavlínsky kostol v Trebišove postavili už koncom 13. storočia

Ešte v roku 2017 vyšla publikácia Pavlínsky kostol v Trebišove - Nové poznatky o stavebno-historickom vývoji, ktorá predstavuje výsledky rozsiahleho výskumu objektu v uplynulých rokoch. Ten významným spôsobom zmenil a doplnil naše poznanie o tomto, dnes farskom chráme Rímskokatolíckej cirkvi.

Autormi 108-stránkového diela sú Judita Čechová, Rudolf Boroš a Miloslava Borošová Michalcová, pričom kniha bola vydaná pre miestnu farnosť.

Výskum posunul vznik chrámu už na koniec 13. storočia, kým donedávna bol považovaný za objekt zo 14./15. storočia. Postavili ho v ranogotickom štýle z tehál ako pomerne veľké bezvežové jednolodie so zrejme kvadratickým presbytériom (jeho podobu by mohol potvrdiť archeologický výskum v interiéri). Fasády kostola boli neomietnuté, čím sa podobal napríklad na reprezentatívnu stavbu z obce Kaplna.

Z tejto stavebnej etapy pochádza spodná časť obvodových múrov lode. Z architektonických detailov sa podarilo sondami zachytiť dve zamurované úzke okná s lomeným záklenkom na južnej strane lode. Z pôvodnej stavby sa zachoval aj čiastočne prezentovaný južný portál, ktorého tympanón zdobila nástenná maľba (podobne ako v nie tak vzdialenej Veľkej Tŕni). V Trebišove sa však zachovala len v nepatrných zvyškoch.

K významným objavom počas výskumu patrí aj odkrytie nástennej maľby na víťaznom oblúku. Dvojica mužských postáv je interpretovaná ako tradiční kráľovskí svätci Uhorska sv. Štefan a sv. Imrich. Maľba mala vzniknúť ešte koncom 13. storočia, pričom po nie dlhom čase mala byť premaľovaná novou maľbou s motívom postavy Ježiša Krista. Tá sa však zachovala len veľmi nečitateľne kvôli odlišnej technike.

Dnešnú podobu získala stavba po viacerých prestavbách, pričom rozhodujúca bola tá neskorogotická z druhej polovice 15. storočia, kedy bolo postavené nové polygonálne presbytérium a spolu s loďou boli zaklenuté. Obvodové múry lode boli zaklenuté a zväčšený kostol dostal aj nové rozmernejšie okná s kamennou kružbou. Vežu pristavali okolo roku 1660. Menšie prístavby a úpravy sa realizovali aj v 20. storočí.

Zdroje:
-  Čechová J. - Boroš R. - Borošová Michalcová M.:  Pavlínsky kostol v Trebišove - Nové poznatky o stavebno-historickom vývoji. Rímskokatolícka farnosť Návštevy Panny Márie, Trebišov 2017.
- http://www.trebisov.rimkat.sk/dokumenty/Prv%C3%BD_kostol_v_TV.pdf
- http://trebisov.rimkat.sk/galeria.php?id=123

esteban
 

Rubrika: Aktuality