Vo Veľkých Kozmálovciach objavili románsky kostol

Na mapu románskych kostolíkov pribudli Veľké Kozmálovce (okr. Levice). Nedávny výskum tamojšieho barokového Kostola Všetkých svätých identifikoval zaniknuté i zachované murivo románskej etapy stavby, o ktorej sa doteraz nevedelo.

Dnešný kostol postavili v 18. storočí (v roku 1742, staršie zdroje uvádzajú aj rok 1752, Súpis pamiatok Slovenska jeho výstavbu datuje do roku 1793, kedy však mala byť len postavená veža). Obec sa prvýkrát priamo spomína v písomných prameňoch v roku 1337 a leží len niečo viac ako dva kilometre od Starého Tekova, pôvodného sídla Tekovského komitátu s kostolom z 11. storočia.

Kostolík postavili niekedy v 12. storočí, resp. v priebehu prvej polovice 13. storočia na miernej vyvýšenine. Jeho existenciu a základnú podobu odhalil geofyzikálny, stavebno-historický a archívny výskum, ktorý sa realizoval v nedávnom období.

Na základe ich výsledkov bola zrekonštruovaná jeho podoba ako jednoloďovej stavby s podkovovitou východnou apsidou (apsida podobného tvaru bola odkrytá pri výskume kostolíka z 12. storočia v neďalekej lokalite Levice-Bratka). Súčasný stav poznania nevylučuje ani možnosť existencie západnej empory s vežičkou, keďže písomný prameň z roku 1425 spomína kostol s vežou (stavba takejto dispozície stojí v nie tak vzdialenom Juri nad Hronom).

V neskoršom období ku kostolíku pristavali sakristiu a ešte neskoršie aj kostnicu. Stredoveká stavba z prevažnej časti zanikla pri výstavbe väčšieho chrámu v 18. storočí. Po výskume vytvorila spoločnosť Dwarf Archeology počítačovú 3D rekonštrukciu predpokladanej podoby zaniknutej romanskej stavby.

Zdroje:
- https://www.facebook.com/dwarfdigital
- https://sk.wikipedia.org/wiki/Ve%C4%BEk%C3%A9_Kozm%C3%A1lovce
- Güntherová, A. a kol.: Súpis pamiatok na Slovensku 3. Bratislava, Obzor 1969.

esteban

Rubrika: Aktuality