Medzinárodná konferencia ICOMOS o Veľkej Morave 17. - 18. októbra 2018

Predstavenie najnovších poznatkov vo výskume a prezentácii kultúrneho dedičstva Veľkej Moravy si dala za cieľ medzinárodná vedecká konferencia národných komitétov ICOMOS SR a ČR. Konať sa bude v dňoch 17. - 19. októbra 2018 v priestoroch Fakulty architektúry STU v Bratislave.

Odborné podujatie sa uskutoční pri príležitosti Roku Európskeho kultúrneho dedičstva a 100. výročia vzniku Československa a jeho zámerom je tiež prispieť ku hodnotiacemu procesu o udelenie značky Európskeho dedičstva. Partnerom konferencie je aj Pamiatkový úrad SR.

Účastníci konferencie sa môžu tešiť na príspevky o veľkomoravských hradisk v Mikulčiciach, Nitre, Bojnej, Divinke, ako aj o dvorci v Ducovom a kostolíku v Kopčanoch. Druhý deň podujatia je v pláne exkurzia do Kopčian a Mikulčíc.

Podrobný program

esteban

Rubrika: Aktuality