Stredoveké kostoly v Dolných Strhároch budú prezentované

Po viac ako 40 rokoch od archeologického výskumu Zoltána Drenka z Archeologického múzea SNM v Bratislave budú prezentované pôdorysy zaniknutých stredovekých kostolov v obci Dolné Strháre. Projekt realizuje miestne občianske združenie Kostolisko OZ.

Výskum v rokoch 1972 - 1975 odkryl zvyšky románskeho a gotického kostola s ďalšími stavebnými etapami. Najstarší objekt mal podobu pozdĺžneho jednolodia s polkruhovou apsidou a datovaný bol už do 11. storočia, čo z neho robí jeden z najstarších kostolov v celom regióne.

Kostolisko OZ získalo v tomto roku v rámci zamestnaneckých grantov Pomôž svojej komunite 2018 od nadácie VÚB dotáciu 1 500 eur na podporu projektu Kostolisko - archeologické nálezisko. Na údržbu pozemku prispela obec Dolné Strháre.

Financie budú použité, v súlade s podmienkami KPÚ, na úpravu terénu archeologickej lokality a vymurovanie pôdorysov zaniknutých kostolov. Jednotlivé objekty a ich stavebné etapy budú odlíšené rôznou farbou kameňa.

Práce sa budú realizovať v mesiacoch september a október 2018. Všetky aktivity spojené s týmto projektom budú realizované svojpomocne prostredníctvom dobrovoľníckych prác. Počíta sa aj s osadením informačnej tabule s popisom zaniknutých kostolov.

Občianske združenie okrem toho realizuje postupne už od roku 2008 obnovu schátranej Kaplnky sv. Anny postavenej v 30. rokoch 20. storočia s využitím zvonice z 19. storočia.

esteban

Za informácie ďakujeme Antónii Nagyovej z Kostolisko OZ.

Rubrika: Aktuality