Do Zvolena zavíta výstava Dedičstvo Karola Veľkého

Od 14. septembra 2018 čaká návštevníkov Zvolenského zámku cisár Karol Veľký a Európa v 9. - 11. storočí. Do týchto zaujímavých čias ich prenesie výstava Dedičstvo Karola Veľkého - Včasný stredovek ako kolíska európskej kultúry.

Cieľom výstavy je priblížiť  prostredníctvom archeologických nálezov, modelov a prezentácií život v Európe 9. 11. storočia, ktorý sa u nás viaže na obdobie Veľkej Moravy a formovania Uhorského kráľovstva.

Pôvodná výstava bola doplnená o osobitnú časť zameranú na historické regióny Tekov, Hont, Novohrad, Gemer a Malohont, pričom pozornosť sa venuje aj počiatkom mesta Zvolen. V priestoroch Zvolenského zámku bude prístupná širokej verejnosti do 9. decembra 2018.

Výstava bola prvýkrát na Slovensku prezentovaná v roku 2016 v priestoroch Bratislavského hradu a vznikla v spolupráci Pamiatkového úradu SR, Archeologického ústavu SAV, Archeologického ústavu AV ČR, Praha a Slovenského národného múzea.

Ide o pokračovanie projektu v dvanástich akademických a pamiatkových inštitúcií z deviatich krajín Kolíska európskej kultúry realizovaného v rámci programu Culture 2007-2013.
 

Rubrika: Aktuality