Výročná cena Pamiatok a múzeí za rok 2017 aj pre Banskú Belú

Obnova veže Kostola sv. Jána apoštola a evanjelistu v Banskej Belej získala za rok 2017 výročnú cenu časopisu Pamiatky a múzeá v kategórii Obnova - adaptácia. Cena bola udelená vlastníkovi stavby - Rímskokatolíckemu farskému úradu v Banskej Belej.

Baroková strecha veže kostola z 13. storočia bola už dlhší čas v havarijnom stave a hrozil jej pád. Pri oprave sa ukázalo, že drevená konštrukcia bola silne napadnutá drevokazným hmyzom a tiež poškodená zatekajúcou vodou.

Počas rekonštrukcie boli odobrané vzorky dreva na dendrologickú analýzu a v plechovej guli pod krížom - v makovici - bol objavený kovový tubus s listinou z roku 1761 informujúcou o výstavbe a oprave hornej časti veže v tomto období.

Zdroj: https://www.pamiatky.sk/sk/page/vyrocne-ceny-casopisu-pamiatky-a-muzea-z...

esteban

Rubrika: Aktuality