Románsky kostol v Holiciach postavili už v 12. storočí

Do poslednej štvrtiny 12. storočia posunul najnovší výskum vznik Kostola sv. Petra a Pavla v Holiciach. Doteraz bola táto reprezentatívna dvojvežová stavba datovaná do prvej polovice 13. storočia (pred rok 1253).

Posun v datovaní priniesla analýza dreveného trámu z južnej veže i odkrytie tehlového muriva datovaného už do tohto obdobia v západnej časti lode v rámci výskumu realizovaného v druhej polovici minulého roka pod vedením bádateľov Eleny Sabadošovej a Mariana Havlíka.

Hypotéza o zložitejšom stavebnom vývoji kostola sa objavila už v roku 2006, keď archeologický výskum potvrdil existenciu dilatačnej medzery v južnej a severnej stene lode v celej výške základového i nadzákladového muriva. Odpovede na presnejšiu podobu staršej stavby by mohol dať ďalší výskum, vrátane archeologického v interiéri kostola. Ten by mohol priniesť odkrytie potenciálnej staršej svätyne. 

Od septembra tohto roku by sa mali začať práce na reštaurovaní interiéru polygonálneho presbytéria, ktoré by mali zahrnúť okrem nástenných malieb aj kamenné články  klenby a ďalších stavebných prvkov. Do pôvodnej podoby by mala byť rekonštruovaná aj románska sedília v južnej stene, ktorej západná časť je dnes zamurovaná a čiastočne prekrytá mladším pilierom. 

Zdroj: https://ujszo.com/regio/111-ezer-euro-dunaszerdahelyi-es-galantai-jarasb...

Za informácie ďakujeme aj pánovi farárovi z Holíc Gáborovi Jankóovi.

Rubrika: Aktuality